Κάντε εγγραφή στο newsletter για να λάβετε την προσφορά μας για την δική σας ιστοσελίδα σύμφωνα με τις ανάγκες σας!!!

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Γραφείο Νομικού Συμβούλου (210) 7767 317
Γραμματεία Νομικού Συμβούλου (210) 7767 520

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

& ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

(210) 7767 308
Τμήμα Νομοπαρασκευαστικού Έργου (210) 7767 306
Τμήμα Διεθνών Οργανισμών (210) 7767 310
Τμήμα Συντονισμού Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων (210) 7767 307
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ& ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (210) 7767 233
Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος & Δικαστικών Επιμελητών (210) 7767 235
Τμήμα Συμβολαιογράφων (210) 7767 232
Τμήμα Υποθηκοφυλακείων & Κτηματολογικών Γραφείων (210) 7767 230
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (210) 7767 309
Τμήμα Απονομής Χάριτος (210) 7767 051
Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές Υποθέσεις (210) 7767 312
Τμήμα Ειδικών Ποινικών. Υποθέσεων & Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέσεις (210) 7767 311
Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου (210) 7767 042
Εξυπηρέτηση Κοινού - Ποινικό Μητρώο (210) 7767 300
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (210) 7767 228
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (210) 7767 231
Τμήμα Πρόληψης Εγκληματικότητας & Κοινωνικής Ένταξης Νέων (210) 7767 227
Τμήμα Συνθηκών Κράτησης, Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής Νέων (210) 7767 226
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (210) 7767 245
Τμήμα Λειτουργίας Σωφρονιστικών & Θεραπευτικών Καταστημάτων (210) 7767239
Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Οργάνωσης της Εργασίας Κρατουμένων & Κοινωνικής Επανένταξης Αποφυλακιζομένων (210) 7767241
Υπουργός (210) 7709 660
Γενικός Γραμματέας (210) 7714 336
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προσωπικού (210) 7767 027
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δικ. Λειτουργήματος (210) 7767 233

 

Εγγραφειτε τωρα....

Προβληθείτε στο Athenslawyers.net, με τιμή έκπληξη!!!

ΧΩΡΙΣ περιορισμούς σε κέιμενα, φωτογραφίες, δημοσιεύσεις και απόψεις.

ΔΩΡΕΑΝ, προσθήκες και αλλαγές..

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ